Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

MUDr. Adriana Kolcunová, Stropkov

OZNAM
V lete už nie sú žiadne voľné termíny na plánované kontroly ani pre nových pacientov.
Volajte, prosím, až po prázdninách.
PLÁNOVANÁ NEPRÍTOMNOSŤ
Dňa 9. 8. 2024
Dňa 16. 8. 2024
Od 22. 8. 2024 do 30. 8. 2024
Akútne stavy ošetrí príslušný pediater alebo všeobecný lekár.
OZNAM: Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na korona.gov.sk.

Predpis liekov

Predpis liekov už realizujeme len formou SMS požiadavky.

Do SMS správy, prosím, napíšte svoje celé meno a rok narodenia a názov lieku. Notifikáciu o odoslaní e-receptu dostávate od nás SMS správou. Predpis liekov je podmienený absolvovaním plánovanej kontroly (minimálne 1x ročne). Ak ste tak neurobili, e-recept Vám vystavíme až pri jej absolvovaní.

Objednávanie

Telefonické objednávanie termínov vyšetrení je u nás možné len popoludní:

 • v pondelok od 12.30 hod do 15.00 hod.
 • v utorok od 12.30 hod do 13.30 hod.
 • v stredu od 12.30 hod do 15.00 hod.

Mailová schránka nie je monitorovaná, lekár ju využíva len na odosielanie výsledkov a poučení pre pacienta, mailová schránka neslúži na konzultácie ani na objednávanie termínov či receptov.

Ordinačné hodiny

Pondelok 7.30 – 11.30 12.00 – 15.00
(čas vhodný na tel. objednávania termínov)
Utorok 7.30 – 11.30 12.00 – 13.30
(čas vhodný na tel. objednávania termínov)
Streda 7.30 – 11.30 12.00 – 15.00
(čas vhodný na tel. objednávania termínov)
Štvrtok 9.30 – 11.30 12.00 – 17.00
Piatok 7.30 – 11.30

Odbery

Príprava pacienta na odber je individuálna – pokyny pacientovi dáva zdravotná sestra.

Utorok 7.00 – 7.30
Streda 7.30 – 9.30
Piatok 7.00 – 7.30

Sestra: Mária Ivančová

Ponúkané služby

V našej ambulancii ponúkame tieto služby:

 • Vyšetrenie inhalačnej alergie
 • Diferenciálna diagnostika polymorfných ťažkostí
 • Vyšetrenie potravinovej alergie/intolerancie
 • Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc
 • Vyšetrenie kontaktnej alergie
 • Bronchodilatačný test
 • Vyšetrenie imunitného systému
 • Záťažový test

Zoznam zdravotných výkonov

 • Anamnéza
 • Vyhodnotenie laboratórnych testov
 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Podanie intravenóznej injekcie
 • Spirometria
 • Podanie intramuskulárnej injekcie
 • Bronchodilatačný test
 • Podanie subkutánnej injekcie
 • Kožné testy
 • Observácia pacienta po podaní AIT
 • Odber krvi
 • Telefonická konzultácia
 • Edukácia
 • Predpis lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny

Cenník

Cenník výkonov a služieb na žiadosť pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo iného subjektu, ktoré nie sú zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:

Vystavenie odborného nálezu, vypísanie tlačiva, vystavenie nálezu v cudzom jazyku, lekársky posudok/vyjadrenie pre komerčné poisťovne, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre rôzne účely, resp. výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel 30 – 100 € (podľa rozsahu)

Kontaktujte nás

Ak chcete s nami pohodlne a rýchlo komunikovať elektronicky, pri nasledujúcej kontrole požiadajte lekára o pozvánku do aplikácie MOJI LEKÁRI.

 • Adresa ambulancie

  Hviezdoslavova 19/18A
  Stropkov
 • Telefón

  +421 905 657 241
 • E-mail

  alergosp@gmail.com

  Mailová schránka nie je monitorovaná, lekár ju využíva len na odosielanie výsledkov a poučení pre pacienta, mailová schránka neslúži na konzultácie ani na objednávanie termínov či receptov.

Zmluvní partneri

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Poisťovňa Union
Poisťovňa Dôvera