Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

MUDr. Adriana Kolcunová, Stropkov

PLÁNOVANÁ NEPRÍTOMNOSŤ:
Od 22. 8. 2024 do 30. 8. 2024
Akútne stavy ošetrí príslušný pediater alebo všeobecný lekár.
OZNAM: Všetky dôležité a aktuálne informácie o ochorení COVID−19 a o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma v boji proti nemu nájdete na korona.gov.sk.

Predpis liekov

Predpis liekov už realizujeme len formou SMS požiadavky.

Do SMS správy, prosím, napíšte svoje celé meno a rok narodenia a názov lieku. Notifikáciu o odoslaní e-receptu dostávate od nás SMS správou. Predpis liekov je podmienený absolvovaním plánovanej kontroly (minimálne 1x ročne). Ak ste tak neurobili, e-recept Vám vystavíme až pri jej absolvovaní.

Objednávanie

Telefonické objednávanie termínov vyšetrení je u nás možné len popoludní:

 • v pondelok od 12.30 hod do 15.00 hod.
 • v utorok od 12.30 hod do 13.30 hod.
 • v stredu od 12.30 hod do 15.00 hod.

Mailová schránka nie je monitorovaná, lekár ju využíva len na odosielanie výsledkov a poučení pre pacienta, mailová schránka neslúži na konzultácie ani na objednávanie termínov či receptov.

Ordinačné hodiny

Pondelok 7.30 – 11.30 12.00 – 15.00
(čas vhodný na tel. objednávania termínov)
Utorok 7.30 – 11.30 12.00 – 13.30
(čas vhodný na tel. objednávania termínov)
Streda 7.30 – 11.30 12.00 – 15.00
(čas vhodný na tel. objednávania termínov)
Štvrtok 9.30 – 11.30 12.00 – 17.00
Piatok 7.30 – 11.30

Odbery

Príprava pacienta na odber je individuálna – pokyny pacientovi dáva zdravotná sestra.

Utorok 7.00 – 7.30
Streda 7.30 – 9.30
Piatok 7.00 – 7.30

Sestra: Mária Ivančová

Ponúkané služby

V našej ambulancii ponúkame tieto služby:

 • Vyšetrenie inhalačnej alergie
 • Diferenciálna diagnostika polymorfných ťažkostí
 • Vyšetrenie potravinovej alergie/intolerancie
 • Spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc
 • Vyšetrenie kontaktnej alergie
 • Bronchodilatačný test
 • Vyšetrenie imunitného systému
 • Záťažový test

Zoznam zdravotných výkonov

 • Anamnéza
 • Vyhodnotenie laboratórnych testov
 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Podanie intravenóznej injekcie
 • Spirometria
 • Podanie intramuskulárnej injekcie
 • Bronchodilatačný test
 • Podanie subkutánnej injekcie
 • Kožné testy
 • Observácia pacienta po podaní AIT
 • Odber krvi
 • Telefonická konzultácia
 • Edukácia
 • Predpis lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny

Cenník

Cenník výkonov a služieb na žiadosť pacienta, jeho zákonného zástupcu alebo iného subjektu, ktoré nie sú zdravotným výkonom ani službou súvisiacou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:

Vystavenie odborného nálezu, vypísanie tlačiva, vystavenie nálezu v cudzom jazyku, lekársky posudok/vyjadrenie pre komerčné poisťovne, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti pre rôzne účely, resp. výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel 30 – 100 € (podľa rozsahu)

Kontaktujte nás

Ak chcete s nami pohodlne a rýchlo komunikovať elektronicky, pri nasledujúcej kontrole požiadajte lekára o pozvánku do aplikácie MOJI LEKÁRI.

 • Adresa ambulancie

  Hviezdoslavova 19/18A
  Stropkov
 • Telefón

  +421 905 657 241
 • E-mail

  alergosp@gmail.com

  Mailová schránka nie je monitorovaná, lekár ju využíva len na odosielanie výsledkov a poučení pre pacienta, mailová schránka neslúži na konzultácie ani na objednávanie termínov či receptov.

Zmluvní partneri

Všeobecná zdravotná poisťovňa
Poisťovňa Union
Poisťovňa Dôvera